Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „Akademia Łucznica” jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, artystów, animatorów kultury, nauczycieli i terapeutów zajęciowych a także osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest edukacja w zakresie rękodzieła tradycyjnego i artystycznego, edukacja kulturalna, również architektoniczna oraz ekologiczna.

Artyści, instruktorzy, animatorzy pomagają uczestnikom naszych projektów edukacyjnych odkrywać niezwykłe właściwości materiałów tradycyjnie łączonych z rękodziełem artystycznym. Dzielą się wiedzą o technologii, technice i procesie twórczym. Odkrywają potencjał twórczy, przekonują że kreatywność nie jest wyłącznie domeną sztuki. To postawa gotowości do wprowadzania zmian i przełamywania stereotypów, także w obszarach pozaartystycznych.

Statut Stowarzyszenia „Akademia Łucznica”

Zarząd Stowarzyszenia:

Justyna Skowyrska-Górska – Prezes

Agnieszka Niwińska – Wiceprezes

Justyna Gębska – Sekretarz

Małgorzata Węgrzyniak – Skarbnik

Grzegorz Gordat – Członek Zarządu

Anna Stępniewska – Członek Zarządu

Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczną Placówkę Kształcenia Praktycznego „Akademia Łucznica”, wpisaną do rejestru niepublicznych placówek szkoleniowych powiatu Garwolin pod numerem 29.

Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Praktycznego „Akademia Łucznica”