Projekt „Ocalić Krajobraz”

krajobraz kulturowy 1

Celem projektu jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej poświęconej ochronie krajobrazu kulturowego Mazowsza południowo-wschodniego, polegającej na przygotowaniu zestawu materiałów edukacyjnych w tym wędrownej wystawy i wzornika detali architektury lokalnej.    Kampania jest adresowana do wszystkich „użytkowników” krajobrazu. Dotyczy takich zagadnień jak: tradycyjne budownictwo drewniane, wiejskich założenia urbanistyczne, tradycyjne technologie budowlanych, elementy przyrody ukształtowanych ręką człowieka (nasadzenia śródpolne, aleje, tradycyjne ogródki przydomowe). Projekt odpowiada na palącą potrzebę podejmowania działań edukacyjnych w zakresie ochrony wiejskiego krajobrazu, ze względu na postępującą jego degradację.

 

 


Pliki do pobrania:
ULOTKA_rewers ULOTKA_awers_2 Plakat B1 CMYK

Czas realizacji wrzesień – grudzień 2015. Projekt był finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo_zielone2   mkidn_01_cmyk