Lampy Tiffaniego:

lamp_tiffany_2

Koszt: 2 850,00 zł (W tym materiały, wyżywienie i noclegi w Ośrodku w Łucznicy)
Szkolenie poprowadzi: mgr sztuki Aleksandra Herisz
W kursie mogą uczestniczyć 4 osoby.

Na kurs zapraszamy osoby, które ukończyły przynajmniej kurs I stopnia oraz tych, którzy potrafią już dobrze ciąć szkło. Kurs rozpocznie się egzaminem sprawdzającym biegłość kursanta w cięciu szkła. Stosownie do jego wyniku zostanie dobrany poziom trudności wykonywanej lampy.

Kurs skierowany jest zarówno do amatorów, jak artystów chcących prowadzić pracownie witrażu lub realizować własne pasje, albo do osób, które pragną samodzielnie wykonać lampę witrażową.

Celem kursu jest opanowanie techniki wykonywania lamp witrażowych. Umiejętności zdobyte podczas kursu dadzą podstawy do rozpoczęcie samodzielnego wykonywania lamp witrażowych. Lampy wykonane własnoręcznie przez Kursantów pozostają ich własnością. Natomiast praca wykonana wspólnie, pozostaje w Łucznicy.

Program kursu:

 1. Historia lamp Tiffaniego
 2. Projektowanie lamp
 3. Przygotowanie wzoru na lampę
 4. Wycinanie, dopasowywanie elementów ze szkła
 5. Lutowanie – montaż lamp na kopule
 6. Wybór żeliwnej podstawy pod lampę
 7. Patynowanie i wykończenie lamp
 8. Realizacja wspólnego projektu lampy
 9. Każdy z uczestników tworzy własną lampę z wybranego przez siebie wzoru

Każdy uczestnik wykonuje i zabiera ze sobą lampę wykonaną podczas kursu z wybranego przez siebie wzoru oraz współtworzy lampę, która zostaje w naszej pracowni.

Na kurs prosimy zabrać

 1. Wygodne ubranie robocze i obuwie na płaskim obcasie, najlepiej z bieżnikiem żeby się nie ślizgały
 2. Blok techniczny formatu A3
 3. Ołówek, kredki itp. (przybory do tworzenia własnych projektów)
 4. Nóż do cięcia szkła

Harmonogram szkolenia:
Kurs rozpoczynamy obiadem o godzinie 14:00 pierwszego dnia (ale można przyjechać i zakwaterować się wcześniej). Spotkanie organizacyjne o godz.15:00, pierwsze warsztaty od 15:15 do 18:00. Potem zapraszamy na kolację.

W kolejnych dniach:
8:30 śniadanie
9:30-13:30 warsztaty – I blok 4 godzinny
13:30 Obiad i przerwa
15:00 – 18:00 warsztaty – II blok 3 godzinny
18:00 kolacja

W jedenastym  dniu kursu,  po kolacji, organizujemy wystawę wykonanych prac i uroczyste wręczenie dyplomów. Ostatniego dnia nie ma zajęć warsztatowych, a ostatnim posiłkiem jest śniadanie.  Kursanci są odwożeni na dworzec w Pilawie we wskazanym przez Siebie czasie, wybierając dogodne połączenia kolejowe.


Akademia Łucznica jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00057/2017.

Informujemy, iż uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodne z dokumentacją programową na podst. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 186).

Dyplomy zaświadczają o podniesieniu kwalifikacji zawodowych kursanta w dziedzinie rzemiosła artystycznego i uprawniają do samodzielnego prowadzenia pracowni rękodzieła artystycznego.


Uczestnikom kursu zapewniamy pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, kawa, herbata) noclegi i materiały których będą Państwo używać w trakcie warsztatów. Kursanci są zakwaterowani na miejscu, na terenie ośrodka szkoleniowego. Zapewniamy przejazd na trasie Pilawa PKP – Łucznica – Pilawa PKP samochodem Akademii. Prace wykonane przez kursantów pozostają ich własnością (wyjątkiem może być wykonanie pracy zbiorowej).

Ważne informacje dla uczestników szkolenia:

Osoby dojeżdżające pociągiem  prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 364 ­517 na 60 minut przed planowanym przyjazdem do stacji Pilawa. Gwarantujemy wówczas transport na trasie Pilawa –  ­ Łucznica.
Osobom planującym podróż samochodem, zwracamy uwagę na fakt istnienia dwóch miejscowości o nazwie Pilawa w województwie Mazowieckim. Natomiast Łucznica jest tylko jedna.


Szanowni Państwo: Od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej obowiązuje RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z powyższym przed wysłaniem karty zgłoszeniowej proszę o zapoznanie się z pełną klauzulą RODO Stowarzyszenia Akademia Łucznica na stronie: http://lucznica.org.pl/?p=1745

Wymagamy również pisemnego potwierdzenia zapoznania się ze wspomnianą klauzulą. Stosowne oświadczenie jest umieszczone na karcie zgłoszeniowej i wymaga podpisu Kursanta. W przypadku wysyłania karty zgłoszeniowej elektronicznie, bez drukowania i odręcznego podpisu, prosimy o załączenie do maila z karta zgłoszeniową poniższego oświadczenia:

Oświadczam iż zapoznałam / zapoznałem się z pełną klauzulą RODO Stowarzyszenia Akademia Łucznica, na stronie lucznica.org.pl. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie Stowarzyszenia Akademia Łucznica, oraz ich przetwarzanie na potrzeby realizacji i promocji kursów i szkoleń, zgodnie z klauzulą RODO Stowarzyszenia.

Brak podpisu na kracie zgłoszeniowej lub brak oświadczenia w mailu, uniemożliwi nam przyjęcie Państwa zgłoszenia. Takie jest prawo, liczymy na Państwa zrozumienie.

Aby zapisać się na niniejsze szkolenie, należy wypełnić jeden  formularz zgłoszeniowy, który można pobrać poniżej (proszę wybrać dogodny format):

Karta Zgłoszeniowa.DOCX (Microsoft Word)

Karta Zgłoszeniowa.ODT (OpenOffice)

Karta Zgłoszeniowa.PDF

Karta Zgłoszeniowa.JPG

Po wysłaniu karty zgłoszeniowej, prosimy o dokonanie przelewem wpłaty w zadatku w wysokości 200,00 złotych. O uczestnictwie w kursie zadecyduje kolejność wpłat zadatków. Osoby które spóźnią się z wpłatą wymaganego zadatku, będą mogły go przeznaczyć na następne szkolenie tego typu, lub otrzymają zwrot na konto bankowe z którego dokonano wpłaty.

Dane do przelewu:
Santander Bank Polska
63 1090 2590 0000 0001 3239 4842
Stowarzyszenie Akademia Łucznica
Łucznica 10    08-440 Pilawa

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko uczestnika kursu, nazwę i datę kursu lub warsztatu.
Np:  „M.Kowalska  kurs Lampy witraż  5-10.01.2018”

Uwaga: przed wysłaniem zadatku prosimy o kontakt (502 364 517) w celu potwierdzenia dostępnych miejsc na szkoleniu (informacja na stronie o ilości wolnych miejsc, ma charakter orientacyjny).

W kursie mogą uczestniczyć 4 osoby.