„Piękne, polskie, drewniane”

Szanowni Państwo. Polecamy interesujący materiał filmowy zrealizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

„Piękne, polskie, drewniane” to drugi film przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego pomysłodawczynią jest Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin.
W materiale filmowym zespół ekspertów, właściciele drewnianych obiektów i pasjonaci tego typu architektury pokazują, jak pielęgnując obiekty drewniane można ocalić je od zapomnienia. Specjaliści przekonują, że drewniane jest fajne i niezwykle wartościowe. Na konkretnych przykładach pokazują, w jaki sposób należy eksponować drewnianą architekturę oraz co robić, by zachować ją dla przyszłych pokoleń. Film jest apelem o to, by władze samorządowe nieustannie i intensywnie działały w kwestii ochrony architektury drewnianej i starały się uświadamiać społeczeństwo o niezwykłej wartości tych obiektów. Zdaniem ekspertów wypowiadających się w filmie rolą samorządów jest również zachęcanie mieszkańców, organizacji pozarządowych do czynnego wspierania inicjatyw, które przysłużą się turystyce kulturowej w regionie, co przełoży się na wzrost rozpoznawalności i atrakcyjności danej miejscowości.

Film ma charakter szkoleniowy i stanowi integralną część kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”.